استر پورتر

استر پورتر

استر پورتر نویسنده و سردبیر مستقر در مینیاپولیس، مینسوتا است. وی تاکنون هشت كتاب را به چاپ رسانده است كه توسط كاپستون پرس چاپ شده، در انتشارات ادبیات كافه قهوه خانه مطبوعات كار كرده است و سردبیر مؤسسه مجله ادبی Revolver بود.

کتاب های استر پورتر