ملیسا استوارت

ملیسا استوارت

ملیسا استوارت (متولد سال 1958) نویسنده برنده جوایز بیش از 180 کتاب علمی برای کودکان، از جمله صدف: بیش از یک خانه است. Pipsqueaks ، Slowpokes و Stinkers: جشن گرفتن از خرده حیوانات. آیا می توان Aardvark Bark؟ و بدون میمون، بدون شکلات او نویسنده نویسندگان کتاب های کامل: استفاده از کتاب های داستان و غیر نقاشی برای آموزش زندگی دانش ، K-2 و جفت های کامل: با استفاده از کتاب های داستان و غیر نقاشی برای آموزش زندگی زندگی ، 3-5 است.

کتاب های ملیسا استوارت