محمود شقیر

محمود شقیر

محمود شقیر، نویسندۀ فلسطینی، متولد سال 1941 ، ازجمله داستان‌نویسانی است که توانسته است با بهره‌گیری از شیوۀ جدید در پرداخت روایت‌های خویش، به پایداری مفهومی تازه بخشد. او در دانشگاه دمشق تحصیل کرده است. او بیش از 45 کتاب داستانی و نمایشنامه نوشته است.

کتاب های محمود شقیر