ژروم رویی لیر

ژروم رویی لیر

ژروم رویی‌لیر در سوم مارس 1966 در فورت دافین (ماداگاسکار) به دنیا آمد. وی در یک کارگاه تصویرگری در هنرهای تزئینی در استراسبورگ تحصیل کرد. او با اشتیاق بیشتر به کوه و کوهنوردی نسبت به نقاشی، او را به سال اول اعزام کرد، سپس سال بعد را از سر گرفت.
امروز او در گرنوبل زندگی می کند و دوست دارد داستان ها را با دوست خود، تصویرگری نیز بیان کند.

کتاب های ژروم رویی لیر

این جا مال من است