ژوزف تئوبالد

ژوزف تئوبالد

جوزف عمدتاً در فرانسه در یک مزرعه قدیمی که او در ماه های تابستان احیا می کند، زندگی می کند. در طی ماه های زمستان، وی به نقاط مختلف جهان سفر می کند و در مکان های شگفت انگیز و عجیب و غریب کار می کند، و گاهگاهی به اندازه کافی طولانی زندگی می کند تا بتواند یک کتاب تصویری بنویسد. او انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی صحبت می کند و در رفع مواردی مانند قایق های چوبی و خانه های سنگی قدیمی خوب است.
او در کالج هنرهای فالموث در زمینه تصویرگری تحصیل کرد و اولین کتابش "ماروین بیشتر می خواست!" برنده جایزه Macmillan برای تصاویر کتاب کودکان است. اکنون هر دو کتاب ماروین به زبان های مختلف در سراسر جهان به فروش می رسد.

کتاب های ژوزف تئوبالد