زهره پریرخ

زهره پریرخ

زهره پریرخ متولد  15 شهریور 1338 از مشهد است. او تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی مدیریت به پایان رسانده است. پریرخ  نویسنده مجموعه 9 جلدی «چرا پنج وجبی» است. زهره پریرخ کارشناس کانون پرورش فکری از سال 1362 کارمند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. آثار وی از قرار زیر است:
مجموعه 40 جلدي قصه‌گويي (30 جلد همراه با خانم وظيفه‌شناس، 10 جلد مستقل)، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1362/ دستمال خال خالي، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1370/ مجموعه آي قصه قصه (تصويرگري و متن)، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1370/ پيراهن بي‌بي نازنين، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1372/ نويسنده و تصويرگر كتاب گرگ و پيرزن، انتشارات مدرسه 1375/ نويسنده و تصويرگر كتاب قصه‌هاي چاخان و پاخان، انتشارات توت 1376/ نويسنده و تصويرگر كتاب دو فسقلي، انتشارات مدرسه 1379/ نويسنده و تصويرگر كتاب سيبو و ميو، انتشارات توت 1380/ نويسنده و تصويرگر كتاب شكار، انتشارات توت 1380/ اين خروس مال كيه، انتشارات توت 1380/ نويسنده و تصويرگر كتاب خانه ساختن كاري ندارد، انتشارات توت1381/ نويسنده و تصويرگر كتاب سيبي كه از آسمان افتاد، انتشارات توت 1381/ نويسنده و تصويرگر كتاب ديلينگ ديلينگ، انتشارات مدرسه 1381/ قصه‌هاي دارا و سارا، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1382/ نمي‌خواهم بزرگ بشوم، انتشارات مدرسه 1382/ خانوم كوچيك رفت خريد، ‌انتشارات علمي و فرهنگي 1385/ ميراث فرهنگي ايرانيان، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1386/ نويسنده و تصويرگر كتاب بازي با آوا بازي با الفبا (سه جلدي)، كانون پرورش فكري و نوجوانان 1387/ راز (بر اساس مثنوي مولوي)، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1386/ لولو پشمالو، كرم كوچولو، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1389/ يواش برو يواش بيا، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1390/ من پنگوئن هستم، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1390/ پيامبر و خروسي كه دلتنگ بود، 1390/   حضرت يوسف (ع)، انتشارات اميركبير 1389

کتاب های زهره پریرخ

بدو بدو بدو (جلد سخت)


چه هوایی را دوست داری


بازی با آوا بازی با الفبا 3


شنگال


بدو بدو بدو


هفت خوان و هفت رزم


کوشش شماره ٢۵


راز (نابینایان)


من پنگوئن هستم


سرسری دس دسی


کوشش شماره 31


حسن کل


ماه پیشانی


غریبه و کشاورز