زهره پریرخ

زهره پریرخ

زهره پریرخ متولد  15 شهریور 1338 از مشهد است. او تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی مدیریت به پایان رسانده است. پریرخ  نویسنده مجموعه 9 جلدی «چرا پنج وجبی» است. زهره پریرخ کارشناس کانون پرورش فکری از سال 1362 کارمند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. آثار وی از قرار زیر است:
مجموعه 40 جلدي قصه‌گويي (30 جلد همراه با خانم وظيفه‌شناس، 10 جلد مستقل)، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1362/ دستمال خال خالي، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1370/ مجموعه آي قصه قصه (تصويرگري و متن)، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1370/ پيراهن بي‌بي نازنين، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1372/ نويسنده و تصويرگر كتاب گرگ و پيرزن، انتشارات مدرسه 1375/ نويسنده و تصويرگر كتاب قصه‌هاي چاخان و پاخان، انتشارات توت 1376/ نويسنده و تصويرگر كتاب دو فسقلي، انتشارات مدرسه 1379/ نويسنده و تصويرگر كتاب سيبو و ميو، انتشارات توت 1380/ نويسنده و تصويرگر كتاب شكار، انتشارات توت 1380/ اين خروس مال كيه، انتشارات توت 1380/ نويسنده و تصويرگر كتاب خانه ساختن كاري ندارد، انتشارات توت1381/ نويسنده و تصويرگر كتاب سيبي كه از آسمان افتاد، انتشارات توت 1381/ نويسنده و تصويرگر كتاب ديلينگ ديلينگ، انتشارات مدرسه 1381/ قصه‌هاي دارا و سارا، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1382/ نمي‌خواهم بزرگ بشوم، انتشارات مدرسه 1382/ خانوم كوچيك رفت خريد، ‌انتشارات علمي و فرهنگي 1385/ ميراث فرهنگي ايرانيان، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1386/ نويسنده و تصويرگر كتاب بازي با آوا بازي با الفبا (سه جلدي)، كانون پرورش فكري و نوجوانان 1387/ راز (بر اساس مثنوي مولوي)، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1386/ لولو پشمالو، كرم كوچولو، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1389/ يواش برو يواش بيا، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1390/ من پنگوئن هستم، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1390/ پيامبر و خروسي كه دلتنگ بود، 1390/   حضرت يوسف (ع)، انتشارات اميركبير 1389

کتاب های زهره پریرخ

شنگال


هفت خوان و هفت رزم


کوشش شماره ٢۵


راز (نابینایان)


من پنگوئن هستم


آی قصه قصه قصه (5)


آی قصه قصه قصه (3)


دستمال خال خالی


کوشش شماره 31


حسن کل


ماه پیشانی


غریبه و کشاورز