افسانه شعبان نژاد

افسانه شعبان نژاد

مي‌گويند اول ارديبهشت ماهِ سال چهل و دو در شهداد وقتي كه بلبل‌هاي خرمايي شاد از هواي بهاري، ‌لابه‌لاي شاخه‌هاي نخل اين سو و آن‌سو مي‌پريدند و آواز مي‌خواندند، صداي گريه‌هاي نازك و كشدار نوزادي كه هشتمين عضو از خانواده‌ي شعبان‌نژاد بود، به نرمي با صداي بلبل‌ها در هم آميخت. صدايش با نسيم ملايمي كه از كوير مي‌آمد و برگ‌هاي نارنج و پرتقال باغ را نوازش مي‌كرد، همراه شد.
آن نوزاد من بودم. نامم را افسانه گذاشتند و ناخودآگاه روحم را به شعر و قصه و افسانه پيوند زدند. اينگونه بخشي از آسمان آبي مال من شد. آسماني كه در خواب و بيداري به آن سفر كرده‌ام و سفر مي‌كنم.

کتاب های افسانه شعبان نژاد

آبیه رنگ آسمون


خوش حاله جوجه جیک جیکی


مع مع و مع مع می کنم


موشه یواش حرف می زنه


لوپه تو


گدلو گدو


بارون دون دون


پر پر منم پر


لالا رو دوست داره پانی!


ماست شیرین


من می گم تو می گی : رنگ ها


بامشی پیشی و دردسرهایش 1


بامشی پیشی و دردسرهایش 6


بامشی پیشی و دردسرهایش 7


بامشی پیشی و دردسرهایش 2


بامشی پیشی و دردسرهایش 8


بامشی پیشی و دردسرهایش 3


بامشی پیشی و دردسرهایش 4


بامشی پیشی و دردسرهایش 5


یک خواب قشنگ


بود و بود و بود.... (1)


کار به کارم نداشته باش


من نمی خوام نخود باشم


قصه های گامبالی و بال بالی


من نمی خواهم بازی کنم


خاله پیرزن


دریا رو دوست داره پانی!


گل ها رو دوست داره پانی!


بغل رو دوست داره پانی!


موش گرسنه


ماچوچه و کلاغ


هاجستم و واجستم


یک شعر بی طاقت


من و خواب جنگل


رستم و اکوان دیو


هپلی هپو خواب بود


نی نی ها و اجی مجی 1


نی نی ها و اجی مجی 2


نی نی ها و پری ها 3


نی نی ها و پری ها 4


نی نی ها و هولولو 5


Sponge Baby Goats


کی بود کی بود


خواب مترسک


خواب بره


خواب کلاغ


خواب ماهی


خواب کفش


خواب عروسی


خواب آش


نی نی ها و هولولو 6


می خواهم لیلای تو باشم


شاعر آپارتمان تنهاست


بزغاله های ابری


کی آمد؟کی در زد؟ زمستان


تالاپ سیب افتاد


بز و میش


فریاد کوه


روباه قرمز سلام


بازی در باران


بازی در آفتاب


بازی در باد


بازی در برف


النگوهای قرمز


بیشتر بخوانید

ژانر فانتزی، پرورشگاه تخیل و خلاقیت

زمانی در تاریخ بشر، تمامی آثار ادبی به نوعی فانتزی به حساب می آمدند. اما چه زمانی روایت داستان های فانتزی از ترس از ناشناخته ها فاصله گرفت و به عاملی تأثیرگذار برای بهبود زندگی انسان تبدیل شد؟