رز ایمپی

رز ایمپی

رز ایمپی (متولد: 1947) نویسنده پرکار کتاب برای تمام گروه های سنی است. Animal Crackers و Titchy Witch پرفروش ترین مجموعه خوانندگان جوان او از Orchard هستند، و The Sleepover Club، سریال Rose که برای هارپرکالینز ساخته شده است، بیش از یک میلیون نسخه فروخته است و اساس یک سریال تلویزیونی بزرگ برای کودکان است.

کتاب های رز ایمپی

بامشی پیشی و دردسرهایش 1


بامشی پیشی و دردسرهایش 6


بامشی پیشی و دردسرهایش 7


بامشی پیشی و دردسرهایش 2


بامشی پیشی و دردسرهایش 8


بامشی پیشی و دردسرهایش 3


بامشی پیشی و دردسرهایش 4


بامشی پیشی و دردسرهایش 5