بیانکا ماریا اسکارچا

بیانکا ماریا اسکارچا

بیانکا اسکارچا آمورتی متولد سال 1938 ، عضو انجمن اسلام شناسی دانشگاه رم است. او جز نویسندگان کتاب تاریخ ایران کمبریج بوده‌است.

کتاب های بیانکا ماریا اسکارچا