جورجو آگامبن

جورجو آگامبن

جورجو آگامبن (Giorgio Agamben;  زاده ۱۹۴۲ در رم)؛ فیلسوف و نویسنده معاصر ایتالیایی است. مهم‌ترین آثار جورجو آگامبن اجتماع آینده، هومو ساکر، کودکی و تاریخ، زبان و مرگ، وسایل بی‌هدف، پایان شعر، امر گشوده: انسان و حیوان و وضعیت استثنایی است.

کتاب های جورجو آگامبن

انسان بی محتوا


ملکوت و جنت


حرمت شکنی ها


زمانی که باقی می ماند


وضعیت استثنایی


برهنگی ها


زبان و مرگ


وسایل بی هدف


نشانگر همه چیزها


قانون و خشونت


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد

«وحشت» چگونه پس از جنگ جهانی اول تغییر کرد

بخش زیادی از چیزی که آن را «زندگی طبیعی انسان» می نامیم، از ترس از مرگ و مردگان سرچشمه می گیرد.