یاسر دالوند

یاسر دالوند

یاسر دالوند متولد سال 1370 ، دارای مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی می باشد

کتاب های یاسر دالوند

مینوی خرد


جشن نامه دکتر سیروس شمیسا