نیکلای بردیائف

نیکلای بردیائف

نیکلای الکساندرویچ بردیایف زاده ی ۱۸ مارس ۱۸۷۴ و درگذشته ی ۲۴ مارس ۱۹۴۸ ، فیلسوف سیاسی و مذهبی اهل اکراین، از نوجوانی شیفته فلسفه بود و با آراء شوپنهاور و کانت و هگل آشنایی داشت. بردیایف برخلاف تمایل پدرش که افسر بود، علاقه‌ای به نظامی گری نداشت. خودش خروج از جهان اشرافیت و پا نهادن به جهان انقلابی را رویداد اصلی زندگی خود می‌دانست. مسیری که زندان و تبعید را از هم برای او ارمغان آورد. گئورگی پلخانف و آناتولی لوناچارسکی از همرزمان و رفقایش بودند. بردیایف در دوران دانشجویی به دلیل فعالیتهای ضد تزاری به زندان افتاد.

کتاب های نیکلای بردیائف

خدا جویان روس