دیوید ای. کارترایت

دیوید ای. کارترایت

دیوید ای. کارترایت استاد گروه فلسفه و مطالعات دینی دانشگاه ویسکانسین-وایت واتر و مدیر بخش آمریکای شمالی انجمن شوپنهاور است.

کتاب های دیوید ای. کارترایت