فاطمه صادقی

فاطمه صادقی

فاطمه صادقی متولد سال 1349، پژوهشگر علوم سیاسی و فعال حقوق زنان است. او دکترای علوم سیاسی دارد. پدر او صادق خلخالی است. صادقی عضو تحریریه فصلنامه گفتگو است او مدافع جنبش فمینیستی در ایران می باشد. او سابقهٔ تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی کرج را دارد و مدتی نیز در مؤسسه رخداد تازه تدریس می‌کرد. وی هم‌اکنون مشغول تدریس در مؤسسه مطالعات سیاسی-اقتصادی «پرسش» است.
صادقی در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به عنوان پژوهشگر در مؤسسة بین‌المللی مطالعات اسلام در عصر مدرن (ISIM) و دانشکده علوم سیاسی در دانشگاه آمستردام هلند مشغول به فعالیت بوده‌است.

کتاب های فاطمه صادقی

عیار عرفان


رازوری زنانه


قدرت موسس


کشف حجاب


زنان و جنسیت در اسلام


نظریه ای درباره مدرنیته


غیور


جنسیت در آرای اخلاقی


نیاکان ما