بنفشه حجازی

بنفشه حجازی

بنفشه حجازی، (متولد ۱۳۳۳ بروجرد) شاعر، نویسنده و پژوهشگر تاریخ زنان است از آثار او می توان به رمان ایمپالا ی سرخ (۱۳۸۸) اشاره کرد. وی مدیر مسئول بخش ادبی سایت مشاهیر هنر ایران - ققنوس است.

کتاب های بنفشه حجازی

ادبیات کودکان و نوجوانان


تذکره اندرونی


جهان ملک خاتون


زنان ترانه


زن به ظن تاریخ


به زیر مقنعه


زن در مثل


ضعیفه


گویا و خموش


عقرب


تاریخ هیچکس


تاریخ هیچکس


گریخته


زنان مودب (۲ جلدی)


پشت صحنه


نرگس + عشق


ایمپالای سرخ