جانیس مک لاوگلین

جانیس مک لاوگلین

جانیس مک لاوگلین، زاده ی 1 سپتامبر 1968، استاد دانشگاه و نویسنده ای آمریکایی است. مک لاوگلین در پنسیلوانیا به دنیا آمد. او استاد جامعه شناسی در دانشگاه نیوکاسل در انگلستان است. مک لاوگلین در تحقیقات و آثارش به موضوعاتی چون تئوری های فمینیسم معاصر، و فناوری و جامعه می پردازد.

کتاب های جانیس مک لاوگلین

فمینیسم معاصر