بتی فریدان

بتی فریدان

بتی فریدان، زاده ی 4 فوریه ی 1921 و درگذشته ی 4 فوریه ی 2006، نویسنده و فعال اجتماعی فمینیست آمریکایی بود. فریدان از پایه گذاران موج دوم جنبش زنان در آمریکا به شمار می آید. او با نام اصلی بتی نائومی گلدستین در ایلینوی به دنیا آمد و در جوانی در حلقه های مارکسیستی به فعالیت روی آورد. فریدان در سال 1938 به کالج زنانه ی اسمیت رفت. او سپس به روزنامه نگاری روی آورد و مقالاتی در مخالفت با جنگ نوشت. فریدان در سال 1942 با مدرک روانشناسی فارغ التحصیل شد. انتشار کتاب «رازوری زنانه» موجب تشکیل انجمن ملی زنان آمریکا شد و خود فریدان در رأس آن قرار گرفت. فعالیت این سازمان در راستای برابری حقوقی زنان در آموزش، خانواده، و در برابر قانون است.

کتاب های بتی فریدان

رازوری زنانه