محسن مدیرشانه چی

محسن مدیرشانه چی

دکتر محسن مدیرشانه چی استاد پیشکسوت علوم سیاسی دانشگاه آزاد مشهد است. دکتر شانه چی که سال ۱۳۳۶ متولد شده و مدرک دکترای تخصصی علوم سیاسی را سال ۱۳۷۶ از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه تهران کسب کرده است، در کارنامه فعالیت های خود علاوه بر تالیف ۱۰ کتاب، ترجمه ۷ کتاب، انتشار ۳۳ مقاله، ترجمه ۱۰ مقاله و سخنرانی در همایش های گوناگون ملی و بین المللی، فعالیت به عنوان دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و مدیر کل پژوهش سازمان مطالعه و تدوین کتاب های علوم انسانی دانشگاه ها و تدریس در دانشگاه های فردوسی، علوم اسلامی رضوی، امام صادق(ع)، دانشگاه آزاد زنجان، دانشگاه آزاد واحد کابل و ... را نیز به ثبت رسانده است.

کتاب های محسن مدیرشانه چی

سیاست خارجی افغانستان


مکاتب سیاسی


سیاست خارجی ایران