سید احمد میرزاده

سید احمد میرزاده

سیداحمد میرزاده شاعر و نویسنده خراسانی متولد ۱۳۵۴ است که تاکنون کتاب‌های شعری چون «وقتی شنیدم آن خبر را»، «دختر بهار»، «میمونی که تماشای دعوا را دوست داشت» و آثار داستانی چون «خانه فانوسی»، «خیابان بهار» و «ببرها هنوز نعره می‌کشند» از او منتشر شده است. میرزاده هم‌اکنون کتاب‌های «روباه و سه دختر» (شعر کودک) و «در هفت آینه» (پژوهش درباره شعر کودک) را زیر چاپ دارد.

کتاب های سید احمد میرزاده