بیتا عظیمی نژادان

بیتا عظیمی نژادان

بیتا عظیمی نژادان متولد سال 1349 ، نویسنده و مترجم ایرانی است.

کتاب های بیتا عظیمی نژادان

شاه در آینه ی شاه


خبر در قرن بیست و یکم