علی سعدی

علی سعدی

علی سعدی متولد سال 1373، اولین مدرس مدیریت سرمایه نوین در ایران، مشاور زیر ساخت ۱۰۰ تحلیل، مشاور درآمد های ارزی وزارت نفت، نویسنده کتاب مدیریت ریسک و سرمایه، و طراح اولینتست روانشناسی مخصوص بازار های مالی می باشد.

کتاب های علی سعدی