محمدحسن ژند

محمدحسن ژند

محمدحسن ژند متولد سال 1357، دکترای اقتصاد مالی و اسلامی- کارشناسی ارشد مدیریت مالی –کارشناس ریاضی کاربردی است. سوابق اجرایی وی شامل: مدیریت وتدریس شاخه های مختلف بورس(بورس ایران ، بورس بین الملل cfd ، بورس ارز forex  ،اختیار معامله option  ،ارزهای دیجیتال crypto currencies  ) واقتصاد مالی در آموزشگاه آزاد بورس ایران از سال ۱۳۹۱ تا کنون
تدریس تحلیل بنیادی و تکنیکال در شاخه های مختلف بورس ، به مدت بیش از ۱۰ سال به بیش از ۱۰۰۰ نفر در چندین شرکت آموزشی وآموزشگاه  در سطح استان از سال ۱۳۸۶ ۱۳۹۱(شرکت آموزشی پندار-شرکت آموزشی نوین سهم قابوس-شرکت ومرکز کارآفرینی گنبد کابوس)
تدریس وآماده سازی همکاران شعبه کارگزاری بانک تجارت استان گلستان
تدریس درکانون بازنشستگان سپاه برای پرسنل

کتاب های محمدحسن ژند