استیوئرت جی مورفی

استیوئرت جی مورفی

استیوئرت جی مورفی (متولد 1942) یک متخصص یادگیری بصری و نویسنده کتاب کودکان است. مورفی در راکویل، کانکتیکات متولد و بزرگ شده و در مدرسه طراحی رود آیلند (RISD) به تحصیل تصویرگری پرداخت.
قبل از تأسیس Ligature ، یک شرکت طراحی مستقر در شیکاگو که برنامه های کتاب درسی مطالعات اجتماعی، خواندن، علوم و ریاضیات را برای ناشران آموزشی با شریک تجاری خود ریچارد اندرسون در سال 1980 ایجاد کرده بود، مورفی به عنوان مدیر هنری در جین و شرکت، یک بوستون- کار می کرد. ناشر مستقر وی در حالی که در جین حضور داشت، یک شنبه تحت حمایت شرکت را برای مشاوره در مورد ترمیم های هنری در ونیز ، ایتالیا در سالهای 1973-74 استفاده کرد.

کتاب های استیوئرت جی مورفی

دکه ی لیموناد فروشی