زهرا میراشه

زهرا میراشه

زهرا ميراشه متولد سال 1352 ، دارای مدرک دکتری تخصصی در رشته ی باستان شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامي می باشد.

کتاب های زهرا میراشه

آرامی ها