کاس موود

کاس موود

کاس موود متولد 3 ژوئن 1967 ، دانشمند علوم سیاسی هلندی است که بر افراط گرایی سیاسی و پوپولیسم در اروپا و ایالات متحده تمرکز دارد. تحقیقات او شامل احزاب سیاسی ، افراط گرایی ، دموکراسی ، جامعه مدنی و سیاست اروپا است. موود محقق مهمان در انستیتوی اخلاق جنت پرانتل و استادیار در بخش علوم سیاسی در دانشگاه دیپاو در ایندیانا بود.

کتاب های کاس موود

راست افراطی امروز