تئون ای ون دایک

تئون ای ون دایک

ئون آندریانوس فون‌دایک زبان‌شناس هلندی، استاد بازنشستهٔ دانشگاه آمستردام و استاد افتخاری دانشگاه پومپئو فابرا بارسلونا است و یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان حوزهٔ تحلیل گفتمان انتقادی است. مطالعات وی اکثراً در حوزه‌های نژادپرستی، مطالعهٔبافت زبان، اخبار و ایدئولوژی می‌باشد.

کتاب های تئون ای ون دایک

ایدئولوژی و گفتمان