آرین برکفنس

آرین برکفنس

آرین برکفنس (Arjen Berkvens) مدیر بنیاد مکس ون در استول. فارغ التحصیل تاریخ غیر غربی در دانشگاه VU آمستردام می باشد.

کتاب های آرین برکفنس

سیاستمداری موفق