علی خانجانی

علی خانجانی

علی خانجانی متولد سال 1347، نویسنده ایرانی است. تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی و دانشگاهی، همکاری در سمت مربی، کارشناس و مدیر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، طراحی و نویسندگی برنامه‌ مرتبط با مخاطب کودک و نوجوان در رادیو و تلویزیون، مشارکت در شکل‌گیری و برپایی نخستین جشنواره قصه‌گویی و حضور در آن تاکنون، طراحی، تاسیس و مدیریت مرکز پژوهش و ترویج قصه‌های ایرانی و برپایی کارگاه‌های آموزش قصه گویی از جمله فعالیت‌های خانجانی محسوب می‌شوند.

کتاب های علی خانجانی

حرف آباد