بهرام خائف

بهرام خائف

بهرام خائف (۱۳۲۵-۱۳۸۲) نقاش و تصویرگر کتاب کودک بود. از جمله کتاب‌ها به تصویرگری او، توکا چاپ انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که برندهٔ دیپلم افتخار جشنواره بولونیا شد. او مشخص‌ترین تصویرگر ایرانی در زمینهٔ در تصویرگری ادبیات غیرمستند خوانده شده‌است. او برای تصویرگری کتاب تشنه دیدار برگزیدهٔ اولین دورهٔ کتاب سال ایران شد. از جمله ویژگی‌های نقاشی‌های او آرکاییسم است. او دیپلم خود را از هنرستان هنرهای زیبای پسران و لیسانس نقاشی خود را از دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه تهران دریافت کرد. او سعی می‌کرده آرام و بی سر و صدا کار کند و به این دلیل مطالب زیادی در خصوص وی منتشر نشده‌است.

کتاب های بهرام خائف

دنیای رنگین کمان


ببر جوان و انسان پیر


The Dialog of Colors