کاتلین دین مور

کاتلین دین مور

کاتلین دین مور متولد 1947 در اوهایو، فیلسوف ، نویسنده و فعال محیط زیست از دانشگاه ایالتی اورگان است. داستان های اولیه ی او بر ارزش های فرهنگی و معنوی جهان طبیعی ، به ویژه خط ساحلی و جزایر ، متمرکز شده است؛ و کارهای اخیر او بیشتر در مورد مباحث اخلاقی تغییر آب و هوا می باشد.

کتاب های کاتلین دین مور

بیم امواج سهمگین