اتاویو کیریکو

اتاویو کیریکو

اتاويو كيريكو (Ottavio Quirico) نویسنده و ویراستار استرالیایی است. وی در دانشگاه نیولنگلند استرالیا تدریس میکند. علایق پژوهشی وی حقوق بین الملل، قانون اتحادیه اروپا ، حقوق تطبیقی می باشد.

کتاب های اتاویو کیریکو

تغییرات اقلیمی و حقوق بشر