دینا شلتون

دینا شلتون

دینا شلتون (متولد: 19 سپتامبر 1944) استاد بازنشسته منات/آن در دانشکده حقوق دانشگاه جورج واشنگتن است. او در سال 2004 پس از خدمت به عنوان استاد حقوق بین الملل و مدیر برنامه دکتری حقوق بین الملل حقوق بشر در دانشکده حقوق دانشگاه نوتردام از سال 1996 تا 2004 به این دانشکده پیوست.

کتاب های دینا شلتون