آنتوانت هیلدرینگ

آنتوانت هیلدرینگ

دکتر آنتوانت هیلدرینگ تنوعی از فعالیت‌ها را ترکیب می‌کند که جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را بخشی از توسعه پایدار می‌سازد. او بنیانگذار هیلدرینگ MC2 - مربیگری مشاوره میانجیگری است. او حقوق بین الملل عمومی را در دانشگاه های مختلف از جمله دانشگاه آمستردام و دانشگاه اوترخت تدریس کرده است. تحقیقات او بر قوانین بین المللی آب و توسعه پایدار متمرکز است. او رئیس بنیاد Jeugdwerk The Hague و بنیادهای مرتبط Talentenklup و Carriere Boost است. آنتوانت در طول فعالیت‌های تجاری، دانشگاهی و اجتماعی خود، هدفش شناسایی جایگزین‌های پایدار و تشویق مردم به یافتن تعادلی در انتخاب و ساخت خود است.

کتاب های آنتوانت هیلدرینگ