هانس دبیر

هانس دبیر

تصویرگر هانس د بیر در سال 1957 در مویدن، هلند بدنیا آمد. او به عنوان تصویرگر مستقل برای کتاب ها و مجلات کودکان کار می کند. او همچنین نویسنده مجموعه کتاب خرس قطبی کوچک است. کتابهای وی به زبانهای مختلف منتشر شده است.

کتاب های هانس دبیر