باربارا دی

باربارا دی

باربارا دی نویسنده رمان های کودک و نوجوان ​​است که توسط سیمون و شوستر منتشر شده است ، از جمله "زندگی من در آکواریوم" ، "شاید او فقط تو را دوست دارد" ، "همه چیزی که راجع به تو می دانم" ، "معمولی مثل بقیه" و...

کتاب های باربارا دی

معمولی مثل بقیه