حسین فیض آبادی

حسین فیض آبادی

ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ی‍ض‌آب‍ادی متولد سال 1347، تهران، مدرس انجمن خوشنوسان تهران و مرکز کتابت و تعلیم ایران از سال 1375 تاکنون و تدریس در دیگر مراکز هنری است. وی دارای لیسانس تاریخ از دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. فیض آبادی تاکنون 3 نمایشگاه انفرادی در انجمن خوشنویاسان ایران - نگارخانه شیو - مرکز کتابت و تعلیم ایران و نمایشگاههای متعدد جمعی برگزار کرده است. از آثار وی می توان به کتابهای مهر مدام - نسیم خط - رسم الخط شکسته - نسیم وصل در زمینه آموزش خط شکسته - اسرار ازل (رباعیات خیام) برگزیده رباعیات مولانا اشاره کرد.

کتاب های حسین فیض آبادی