شیرزاد پیک حرفه

شیرزاد پیک حرفه

شیرزاد پیک حرفه متولد ۳ اسفند ۱۳۵۸ در رشت ، نویسنده، پژوهشگر فلسفه، استادیار دانشگاه و مترجم ایرانی است.

کتاب های شیرزاد پیک حرفه

فایده گرایی


مرزهای اخلاق