نوربر رولان

نوربر رولان

نوربر رولان متولد 24 ژانویه سال 1948 در مارسی ، یک حقوقدان ، استاد مردم شناسی حقوقی و نویسنده رمان های تاریخی ، عضو مؤسسه دانشگاهی فرانسه است.

کتاب های نوربر رولان

انسان شناسی حقوقی