بابک شمشیری

بابک شمشیری

دکتر بابک شمشیری متولد ۱۳۴۷ در شیراز ، دارای دکتری فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد. مدیر گروه مبانی آموزش و پرورش در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، مدیریت مرکز نشر دانشگاه شیراز، دبیر علمی همایش کیفیت بخشی دوره ابتدایی تحصیلی، عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، عضو شورای فرهنگی دانشکده، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه شیراز، دبیر هیئت نظارت بر مراکز آموزش عالی استان فارس، رییس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز از جمله فعالیت‌های وی است. او علاوه بر تدریس تا کنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشته تحریر درآورده است.

کتاب های بابک شمشیری