مظفر جهانگیری

مظفر جهانگیری

مظفر جهانگیری نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی داستانهای اخلاقی, داستانهای فارسی قرن 14, داستانهای تاریخی, داستانهای پهلوانی, داستانهای کودکان و نوجوانان, داستانهای حیوانات و ... می باشد.

کتاب های مظفر جهانگیری