حسین امین اوزتورک

حسین امین اوزتورک

دکتر حسین‌امین اوزتورک (Huseyin Emin Ozturk) متولد سال 1956، نویسنده استانبولی داستان های کودکان و نوجوانان می باشد.

کتاب های حسین امین اوزتورک

کبک زخمی