آلکسیس کلیموف

آلکسیس کلیموف

آلكسيس كليموف فیلسوف ، نویسنده و شاعر فرانسوی اهل کبک بود که در سال 1937 در لیژ بلژیک در خانواده ای از صنعتگران کوچک روسی به دنیا آمد و در سال 2006 در کبک درگذشت. کلیموف از اولین کسانی بود که فلسفه وجودی را در قلب مباحث فلسفی معرفی کرد. وی در افزایش آگاهی از وجود فیلسوفان روسی مانند نیکلاس بردیایف ، سرگ بولگاکف ، لئون چستوف ، ولادیمیر لوسکی ، پل اودوکیموف و از جمله دیگران کمک کرد.

کتاب های آلکسیس کلیموف

نیکلای بردیایف