پائول گالیکو

پائول گالیکو

پ‍ائ‍ول‌ ویلیام گالیکو (26 ژوئیه 1897 - 15 ژوئیه 1976) رمان نویس آمریکایی، داستان کوتاه و نویسنده ورزشی بود. بسیاری از آثار او برای تصاویر متحرک اقتباس شده است. شاید او را به بهترین وجه به خاطر غاز برفی، تنها موفقیت مهم انتقادی وی، و برای رمان «ماجراجویی پوزیدون»، در درجه اول از طریق اقتباس فیلم 1972 ، به یاد آورد. گالیکو در شهر نیویورک متولد شد. پدر وی پیانیست کنسرت ایتالیایی، آهنگساز و معلم موسیقی پائول گالیکو (تریست ، 13 مه 1868 - نیویورک، 6 ژوئیه 1950)، و مادرش، هورتسن ارلیچ، از اتریش بود. آنها در سال 1895 به نیویورک مهاجرت کرده بودند. گالیکو در سال 1919 از دانشگاه کلمبیا فارغ التحصیل شد و برای اولین بار در دهه 1920 به عنوان یک نویسنده ورزش، ستون نویس ورزشی و سردبیر ورزشی روزنامه نیویورک نیوز به دست آورد.

کتاب های پائول گالیکو