آرلین ساکسونهاوس

آرلین ساکسونهاوس

آرلین دبلیو ساکسونهاوس متولد سال 1944 ، استاد دانشکده کارولین رابینز در علوم سیاسی و مطالعات زنان و رئیس سابق گروه علوم سیاسی است. وی در زمینه اندیشه سیاسی کلاسیک و تفکرات اولیه ی سیاسی و زنان در تاریخ اندیشه سیاسی ، به طور گسترده منتشر کرده است. پروفسور ساکسونهاوس از بنیاد ملی اوقاف برای علوم انسانی (سالهای 1988-89 و 2002-03) بورس تحصیلی دریافت کرده است ، در سال 1998 موفق به دریافت جایزه دستاورد دانشکده برجسته از UM و عضو آکادمی هنر و علوم آمریکا شد. او همچنان به تحقیق درباره جنسیت در اندیشه سیاسی افلاطون ، ارسطو و نمایشنامه نویسان باستانی می پردازد.

کتاب های آرلین ساکسونهاوس