راجر اسمیت

راجر اسمیت

راجر اسمیت سرپرست یک مدرسه ابتدایی بزرگ در وارویکشایر است و سالها تجربه به عنوان مدیر مدرسه ، معلم و مربی معلم دارد. او همچنین یک نویسنده باتجربه و دارای طیف گسترده ای از نشریات در حوزه تدریس ابتدایی به اعتبار خود می باشد.

کتاب های راجر اسمیت

مدرسه ی کارا