هنری جانتیلا

هنری جانتیلا

هنری جانتیلا، نویسنده و مدیر موفق حوزه‌ی بازاریابی، فروش و مدیریت فنلاندی است.

کتاب های هنری جانتیلا