عباس تربن

عباس تربن

عباس تربن متولد ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۱- تهران، شاعر و نویسنده ایرانی می باشد. وی مسئول بخش آثار مخاطبان مجله‌ى ‌رشد نوجوان، مسئول بخش شعر نشریه‌ى دوچرخه (روزنامه‌ى‌ همشهرى)، و مسئول ضمیمه‌ى ‌کودک و نوجوان مجله‌ى جهان کتاب بوده است. 

کتاب های عباس تربن

ماه روی صندلی


عشق های لنگه به لنگه