علی باباچاهی

علی باباچاهی

در دوره اول متوسطه، به شعر و ادبیات علاقه مند شد. در مسابقه ادبی دانش آموزی دبیرستان هایبوشهر و سپس شیراز رتبه اول را به دست آورد. در این دوره شعرهایش در مجلات تهران، با نام مستعار «ع. فریاد» چاپ می شد اما وقتی یکی از شعرهای این شاعر در مجله امید ایران به عنوان «بهترین شعر هفته» به چاپ رسید، شعرهایش را به امضای خودش در مجلات چاپ کرد

کتاب های علی باباچاهی

منزل های دریا بی نشان است


مجموعه اشعار علی باباچاهی


این بانگ دلاویز


تاملات ؛ از صفر


زیباتری از جنون


ژوزف تو مرخصی!


شروه سرایی در جنوب ایران


بیرون پریدن از صف


آئورا و دیگران من


قشنگی دنیا به همین است


دری به اتاق مناقشه


اتاق بر آب راه می روم


گزاره های پیوست


هفتاد گل زرد


این کشتی پر اسرار


گل باران هزار روزه


در غارهای پر از نرگس


بیا گوشماهی جمع کنیم


باغ انار از این طرف است


عقل عذابم می دهد


دنیا اشتباه می کند


نم نم بارانم


گزاره های منفرد


شعر امروز ، زن امروز