علی باباچاهی

علی باباچاهی

در دوره اول متوسطه، به شعر و ادبیات علاقه مند شد. در مسابقه ادبی دانش آموزی دبیرستان هایبوشهر و سپس شیراز رتبه اول را به دست آورد. در این دوره شعرهایش در مجلات تهران، با نام مستعار «ع. فریاد» چاپ می شد اما وقتی یکی از شعرهای این شاعر در مجله امید ایران به عنوان «بهترین شعر هفته» به چاپ رسید، شعرهایش را به امضای خودش در مجلات چاپ کرد

کتاب های علی باباچاهی

این بانگ دلاویز


زیباتری از جنون


تاملات ؛ از صفر


ژوزف تو مرخصی!


قشنگی دنیا به همین است


دری به اتاق مناقشه


اتاق بر آب راه می روم


هفتاد گل زرد


این کشتی پر اسرار


باغ انار از این طرف است


در غارهای پر از نرگس


بیا گوشماهی جمع کنیم


گل باران هزار روزه


عقل عذابم می دهد


دنیا اشتباه می کند


نم نم بارانم


گزاره های منفرد


شعر امروز ، زن امروز


سه دهه شاعران حرفه ای