دنی ساووا

دنی ساووا

دنی ساووا (Denis Savoie) یک ستاره شناس فرانسوی است که در قرن بیستم متولد شده است. وی در تاریخ علم تخصص دارد. از سال 2013 تا 2018 میانجیگری علمی و آموزش در Universcience (کاخ کشف) - شهر علوم و صنعت) ، دنیس ساووی سرپرستی سیاره زمین و بخش نجوم و اخترفیزیک کاخ اکتشاف در پاریس بود. او اکنون مشاور علمی در دانشگاه است. وی پیش از این بیست سال ریاست کمیسیون یکشنبه آسمونی Société astronomique de France را بر عهده داشت. او چندین کتاب مرجع در این زمینه نوشت. او همچنین یک محقق دانشیار در SYRTE (بخش سیستم زمان مرجع فضا رصدخانه پاریس) است. دانش وی در مورد ژنتیک او را واداشت تا در تاریخ نجوم کمک کند.

کتاب های دنی ساووا

ساعت های آفتابی