یان گراهام

یان گراهام

ایان گراهام در دانشگاه سیتی، لندن، فیزیک کاربردی را فرا گرفت. وی پس از آن در مقطع کارشناسی ارشد روزنامه نگاری، متخصص در علم و فناوری شد. از زمان نویسندگی و روزنامه نگار آزاد، وی تاکنون بیش از صد کتاب غیر داستانی کودک نوشت.

کتاب های یان گراهام

کره ی ماه


خورشید


ستارگان و کهکشان ها


سیارات دور


سیارات نزدیک